Φίλτρο λαδιού

Βλάβες του Φίλτρου λαδιού

 • Ρύπανση του φίλτρου λαδιού
 • Μπλοκαρισμένη βαλβίδα υπερχείλισης ή κατεστραμμένη βαλβίδα
 • Το φίλτρο λαδιού έχει υποστεί ζημιά λόγω μηχανικής κρούσης.

Σημάδια Βλάβης του Φίλτρου λαδιού

 • Σταγόνες λαδιού κάτω από τον κινητήρα στο ρελαντί
 • Άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας της πίεσης του λαδιού στο ταμπλό
 • Διογκωμένο σώμα του φίλτρου λαδιού
 • Υπερθέρμανση κινητήρα
 • Αύξηση της κατανάλωσης λαδιού

Αιτία Βλάβης του Φίλτρο λαδιού

 • Χρήση λαδιών χαμηλής ποιότητας
 • Αλλαγή αναλώσιμων σε λάθος χρονικά διαστήματα
 • Τοποθέτηση χαμηλής ποιότητας του φίλτρου λαδιού
 • Δυσλειτουργία τμήματος και υπέρβαση ορίου χρήσης του φίλτρου λαδιού
 • Λανθασμένη τοποθέτηση του φίλτρο λαδιού
 • Χρήση λάθος λαδιού ή φίλτρου λαδιού
 • Κατεστραμμένες  ή φθαρμένες φλάντζες
 • Το αυτοκίνητο επιταχύνει σε μεγάλες ταχύτητες, με κρύο κινητήρα
 • Το ελατήριο του φίλτρου λαδιού είναι πολύ σφιχτό.

Διαγνωστικός Έλεγχος του Φίλτρο λαδιού

Το μέγιστο όριο χρήσης του τμήματος ανέρχεται στα 10000 με 15.000 χιλιόμετρα. Το λάδι του κινητήρα διαθέτει περίπου τον ίδιο κύκλο ζωής.Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι διαγνωστικοί έλεγχοι της ορθής λειτουργίας του φίλτρου λαδιού περιορίζονται στον οπτικό έλεγχο. Σε περίπτωση, όμως, που ο οπτικός έλεγχος εμφανίζει τυχόν βλάβες του τμήματος, κρίνεται αναγκαίος ο διαγνωστικός έλεγχος ολόκληρου του συστήματος λίπανσης του οχήματος και της ορθής λειτουργίας του κινητήρα.


Επισκευή και Αλλαγή του Φίλτρου λαδιού

Το φίλτρο λαδιού δεν επισκευάζεται, επομένως απαιτείται να αλλαχτεί εφόσον υποστεί ζημιά. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το καινούριο φίλτρο λαδιού τοποθετείται κατά την αλλαγή των λαδιών του κινητήρα. Έτσι, θα πρέπει να αφαιρεθούν τα λάδια και στη συνέχεια, να βγει η προστασία του κινητήρα και το καπάκι του φίλτρου λαδιού.

Για την αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού απαιτείται σημαντική προσπάθεια και κατ’ επέκταση, συνιστάται να αποτείνεστε στους επαγγελματίες ενός συνεργείου. Είναι ζωτικής σημασίας το καινούριο φίλτρο λαδιού να είναι απόλυτα όμοιο με το προηγούμενο ή συμβατό μαζί του. Ακόμα και η παραμικρή παρατυπία μπορεί να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στη ροή του λαδιού στο σύστημα. Εάν το φίλτρο λαδιόυ αλλαχτεί εκπρόθεσμα, μπορεί να βγάλει βλάβη ο κινητήρας.

Φίλτρο Λαδιού Απο τα Καλύτερα Εργοστάσια

What's this?

Checking "Remember Me" will let you access your shopping cart on this device when you are logged out.

Κλείσιμο× Ok, I get it
Εγγραφή Forgot?