Μπουζοκαλώδια

Πως να Ανιχνέυσετε Τυχόν Δυσλειτουργίες των Καλωδίων Ανάφλεξης ( Μπουζοκαλώδια )

Τα μπουζοκαλώδια θα πρέπει να περάσουν αρχικά από οπτικό έλεγχο, οπού θα εξεταστεί η μόνωση των καλωδίων. Δεν θα πρέπει, επίσης, να υπάρχουν ζημιές στις συνδέσεις και στα σημεία που τα μπουζοκαλώδια παίρνουν κλίσεις (ραγίσματα, ίχνη καψίματος ή τρύπες).

Μετά από αυτό, θα ρέπει να ελέγξετε για την ύπαρξη σκουριάς ανάμεσα στον πολλαπλασιαστή και τους ακροδέκτες των καλωδίων.

Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί κάποια ζημιά, θα πρέπει να ελέγξετε το βαθμό αντίστασής τους. Η συγκεκριμένη μέτρηση πραγματοποιείται με τη χρήση πολύμετρου. Οι αισθητήρες του πολύμετρου, θα πρέπει να τοποθετηθούν στις δύο άκρες του καλωδίου. Η φυσιολογική τους αντίσταση βρίσκεται ανάμεσα στα 3,5 με 10 kOhm. Αν η αντίσταση των καλωδίων του ίδιου σετ, ξεπερνά τα 4 kOhm, θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το σετ.

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει τον έλεγχο της λειτουργίας των μπουζοκαλώδιων με τον κινητήρα αναμμένο. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, γιατί η τάση των καλωδίων ανάφλεξης είναι υψηλή. Σε περίπτωση που εμφανιστούν ήχοι παραγόμενοι από το ρεύμα ή σπινθήρες, απαιτείται η αντικατάσταση των μπουζοκαλώδιων. Ο διαγνωστικός έλεγχος στα μπουζοκαλώδια της ανάφλεξης, πρέπει να πραγματοποιείται το λιγότερο κάθε 3 μήνες.

Μπορεί να καταλάβετε ότι τα  μπουζοκαλώδια χρειάζονται διαγνωστικό έλεγχο, από τα παρακάτω συμπτώματα:

  • Προβλήματα στην ανάφλεξη
  • Εμφάνιση της λυχνίας ελέγχου του κινητήρα «Check Engine» στον πίνακα οργάνων
  • Υψηλή περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO2
  • Ο κινητήρας δεν κρατά σταθερό ρελαντί, δεν λειτουργεί σωστά
  • Απουσία ανάφλεξης
  • Ο κινητήρας ρετάρει στις υψηλές 
  • Ο κινητήρα σκάει
  • Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου

Αιτία Δυσλειτουργίας των Καλωδίων Ανάφλεξης ( Μπουζοκαλώδια )

Η έκθεση των καλωδίων στην υγρασία, οδηγεί στην οξείδωση των ακροδεκτών τους. Το συγκεκριμένο πρόβλημα προκύπτει από την απώλεια της στεγανότητας του καπακιού προστασίας, κατά τη λειτουργία του οχήματος ή κατά την τοποθέτησή τους.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα ενδέχεται να ανοίξει, εξαιτίας της μη ασφαλούς σύνδεσης με τους ακροδέκτες των εξαρτημάτων του συστήματος ανάφλεξης ή εξαιτίας κάποιων χαλασμένων ηλεκτρικών αγωγών. Το ίδιο πρόβλημα ενδέχεται, επίσης, να παρουσιαστεί όταν αποσυνδέονται τα μπουζοκαλώδια. Το χαλασμένο σημείο υπερθερμαίνεται και παράγει σπινθήρες, οπότε στο τέλος, καίγεται ο ηλεκτρικός αγωγός και οι μεταλλικοί ακροδέκτες.

Οι διαρροές ρεύματος ενδέχεται να οφείλονται σε κάποια φθαρμένη μόνωση ή σε κάποιο φθαρμένο κάλυμμα προστασίας των καλωδίων ανάφλεξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ποιότητα του μονωτικού, μιας και σε αυτή βασίζεται η αντοχή του τμήματος στο χρόνο. Ακόμη και τα πιο μικρά ραγίσματα, ενδέχεται να ευθύνονται για τη μείωση του ρεύματος. Η μονωτική επικάλυψη καταστρέφεται από την έκθεση σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και από διάφορες χημικές ουσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το περίβλημα του καλωδίου ανάφλεξης φεύγει από τη συνεχόμενη του επαφή με κάποιο άλλο τμήμα.


Επισκευή και Αλλαγή των Καλωδίων Ανάφλεξης ( Μπουζοκαλώδια )

Τα χαλασμένα μπουζοκαλώδια μπορούν μόνο να αλλαχτούν. Η αντικατάστασή τους θα πρέπει πάντα να πραγματοποιείται με κλειστό το διακόπτη της μίζας και με κρύο κινητήρα. Όταν τοποθετείτε ένα καινούριο σετ μπουζοκαλώδια, θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στη σειρά με την οποία πρέπει να συνδεθούν. Η ιδανική λύση λοιπόν είναι να αποσυνδέονται και να τοποθετούνται ένα προς ένα.

Μπουζοκαλώδια Απο τα Καλύτερα Εργοστάσια

What's this?

Checking "Remember Me" will let you access your shopping cart on this device when you are logged out.

Κλείσιμο× Ok, I get it
Εγγραφή Forgot?