Μπουζί

Βλάβες των Μπουζί

 • Φθορά της επιφάνειας 
 • Ράγισμα ή λέρωμα της μόνωσης
 • Ύπαρξη επικαθίσεων στο μπουζί
 • Διαφορετική από το πρότυπο, απόσταση ανάμεσα στα ηλεκτρόδια
 • Κατεστραμμένο μπουζί

Σημάδια Βλάβης των Μπουζί

 • Περισσότερη κατανάλωση καυσίμων
 • Δύσκολη εκκίνηση του κινητήρα, ενώ η μίζα λειτουργεί κανονικά
 • Μείωση δυναμικών χαρακτηριστικών
 • Σημαντικές δονήσεις του κινητήρα κατά την κίνηση (ιδίως στο ρελαντί)
 • Μείωση της έλξης και της ισχύος
 • Τα καυσαέρια έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε CO

Αιτία Βλάβης των Μπουζί

 • Βραδεία ανάφλεξη του μπουζί
 • Υπερφόρτωση του κινητήρα
 • Δυσλειτουργία του συστήματος ψύξης
 • Γήρανση του μπουζί
 • Φθαρμένα ελατήρια εμβόλου
 • Φραγμένη ή κατεστραμμένη αντλία νερού του συστήματος ψύξης
 • Λανθασμένη τοποθέτηση των μπουζί

Διαγνωστικός Έλεγχος των Μπουζί

Τις περισσότερες φορές αρκεί ο οπτικός έλεγχος των μπουζί για την αξιολόγηση της κατάστασης των μπουζί και τον εντοπισμό της αιτίας των βλαβών. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αξιολογήσετε το χρώμα της μόνωσης του άκρου του μπουζί. Οι γκρι ή κιτρινοκαφέ αποχρώσεις αποτελούν ένδειξη της ομαλής λειτουργίας των μπουζι ενώ οι στεγνές ή υγρές μαύρες επικαθίσεις δηλώνουν:

 • Μείωση του κενού του μπουζί
 • Βραδεία ανάφλεξη του μπουζί
 • Περιορισμένη συμπίεση
 • Αυξημένο κενό στην πίπα
 • Εξαιρετικά μικρή θερμοκρασία στα μπουζί
 • Υπερβολικά κορεσμένο μείγμα

Επισκευή και Αλλαγή των Μπουζί

Ο κύκλος ζωής των μπουζί δεν είναι μεγαλύτερος από τα 15 000 χιλιόμετρα. Η αλλαγή των μπουζί πρέπει να εκτελείται με την ακόλουθη διαδικασία:

 • Αποσυνδέστε τα μπουζοκαλώδια
 • Καθαρίστε από τη βρωμιά τα μπουζί
 • Τοποθετήστε καινούρια μπουζί

Μπουζί Απο τα Καλύτερα Εργοστάσια

What's this?

Checking "Remember Me" will let you access your shopping cart on this device when you are logged out.

Κλείσιμο× Ok, I get it
Εγγραφή Forgot?